Op 7 april jl. is tijdens het voorjaarscongres van de NVvP een boek verschenen dat de Nederlandse (en Vlaamse) ggz zal veranderen.

Grote woorden. Maar het is een voorspelling.


Maarten Bak, Patrick Domen & Jim van Os [red.]

INNOVATIEF LEERBOEK PERSOONLIJKE PSYCHIATRIE

Terug naar de essentie

Gebonden, 576 bladzijden, geheel in kleur

ISBN 978 94 91969 16 4

€49,-


Psychiatrie is een prachtvak. Wat is er sinds Freud een enorme berg liefde in het vak gestopt! In 150 jaar is ook eindeloos veel kennis vergaard. En we hebben slimme structuren bedacht voor het optimaliseren van hulpverlening. Maar zijn we inmiddels niet verdwaald in onze goede bedoelingen? Zien we elk afzonderlijk individu met psychische problemen nog wel staan?

Dit leerboek heeft een focus. De patiënt.

De zestig auteurs die hebben meegewerkt staan natuurlijk op de schouders van de groten uit het psychiatrische vak.

Ze hoeven het wiel niet uit te vinden.

Maar ze hebben wel even adem gehaald voordat ze hun kennis en ervaring in een didactisch verantwoorde vorm goten.

Om de mens met psychische problemen echt centraal te kunnen stellen bleek het noodzakelijk om in eerste instantie veel te schiften.

Er is teveel classificatie. Een overmaat aan diagnostische varianten helpt de patiënt meestal niet verder. Het volgen van protocollen vergt veel tijd die ten koste gaat van effectieve therapie.

Na bestudering van dit boek zal het vak misschien wat afgeslankt lijken: minder verfijnde diagnostiek, een overzichtelijk aantal syndromen in de plaats van eindeloos veel symptomen. Minder bewegwijzerde zorgpaden.

Maar het vak wordt ook verrijkt: met ‘persoonlijke psychiatrie’. Hoe organiseer je persoonlijke aandacht voor elke individuele patiënt? Hoe profiteert de cliënt van het inzicht dat psychische problemen gewoon kleinere of grotere verschuivingen zijn in de verhouding van stressoren en kwetsbaarheden? En vooral: hoe wordt een cliënt praktisch en steeds opnieuw geholpen op de weg naar herstel?

Noem het een nieuw paradigma. Noem het ‘nieuwe ggz’. Maar het gaat beslist niet om oude wijn in nieuwe zakken. Deze publicatie maakt bestaande literatuur niet obsoleet. Wel beoogt dit leerboek uitdrukkelijk het, opnieuw, scherp stellen van de (persoonsgerichte) psychiatrische missie.


Inhoud


1          Maarten Bak, Patrick Domen, Jim van Os               

          Psychiatrie ontward

2          Jim Van Os, Philippe Delespaul, Maarten Bak     

          Dimensies van ziek zijn

3          Georges Westermann, Jacques Mauer     

          De positie van de hulpverlener

          

4          Evenwicht

4.1          Kwetsbaarheden

4.1.1          Jop Peters                   Leren en gedrag

4.1.2      Jos Dirkx                       Psychodynamiek     

4.1.3      Sanne Peeters,Machteld Marcelis     Omgeving

4.1.4          Gunther Kenis,               Neurobiologie     


4.2          Beschermingsmechanismen

4.2.1          Quin Van Dam               Afweermechanismen

4.2.2          Maarten Bak, van Zelst          Coping


5          Uit balans

5.1          Op zoek naar herstel

5.1.1          Gunther Kenis,                Stress

5.1.2          Boris Klingenberg, Eric Vermetten, Bart Rutten      

                              Weerbaarheid en veerkracht


5.2          Herstel

          Jos Droes, Remy Roest          Over de definitie van Herstel

5.2.1          Wilma Boevink               Persoonlijk herstel

5.2.2          Niels Mulder               Maatschappelijk herstel

5.2.3          Jos Droes, Remy Roest          Rehabilitatie


5.3          Als herstel niet helemaal lukt

5.3.1          Jurgens Cornelis          Crisis

5.3.2          Hubert van Hemert          Suïcidaliteit

5.3.3          Alette Kleinsman          Euthanasie


6          Interventies

6.1          Richard Bruggenman,

                 Rikus Knegtering               Farmacologie, ECT, DBS

6.2          Mark v.d Gaag               Gedragstherapeutische psychotherapie

6.3          Jos Dirkx                    Psychodynamisch therapie

6.4          Peter Rober                     Systeemtherapie

6.5          Jacqueline Strik               E-health


7          Psychiatrisch onderzoek

7.1          Remke van Staveren               Patiëntgerichte communicatie

7.2          Patrick Domen, Maarten Bak          Status Mentalis en diagnostiek

7.3          Rudolph Ponds               (Neuro)-Psychologisch onderzoek


8          Syndromen

8.1          Frans Verhey / Albert Leentjes     Neurocognitief syndroom

8.2          Koen Schruers, Gabriel Esquivel     Angstsyndroom

8.3          Eric Vermetten               Trauma/ stressgerelateerd syndroom

8,4          Judith Rickelt     , Koen Schruers     Dwangsyndroom

8.5          Jan Spijker               Depressief syndroom

8.6          Christina v.d. Feltz Cornelis     Somatisch symptoomsyndroom

8.7          Ralph Kupka               Bipolair syndroom

8.8          Wim Veling, Jim van Os          Psychose spectrum syndroom

8.9          Onno v.d. Hart               Dissociatief syndroom

8.10          Loes Gabriels               Waak/slaap-syndroom

8.11          Annemarie Elburg, Roger Adan     Eet-voedingssyndroom

8.12          Rikus Knegtering e.a.          Seksualiteitgerelateerd syndroom

8.13.1     Geert Dom                Impulscontrole-syndroom-Verslaving

8.13.2     Chris Bervoets               Impulscontrole-syndroom-Agitatie

8.14          Bram Sizoo               Interactie syndroom

8.15          Ad Kaasenbrood               Persoonlijkheidssyndroom9          Bijzondere contexten

9.1          Marianne Kromkamp          Ziekenhuispsychiatrie

9.2          Alexa Rutten               Forensische psychiatrie

9.3          Mario Braakman               Allochtonen in de psychiatrie

9.4          Therese van Amelsvoort          Intelligentie en psychiatrie

9.5          Diederd Kronjee               Huisartspraktijk

9.6          Janneke Zinkstok          Sekseverschillen in psychiatrie


10          Organisatie en juridisch aspecten

10.1          Tony Rasenberg               Organisatie van de GGZ

10.2          Ranky ten Hoopen          Juridische zaken in de GGZ


11          Epiloog

          Redactie               Een bescheiden begin

BESTELLEN

-Wij berekenen een bijdrage van €2,50 voor verzendkosten.

-U kunt Diagnosis-boeken ook bestellen bij de lokale boekhandel of bij bol.com.