BESTELLEN

Alette Kleinsman & Nico Kaptein

VEILIGHEID IN DE GGZ

Leren van incidenten en calamiteiten

132 blz., gebonden, €22,-

ISBN 978 94 91969 17 1


Het concept is onder wetenschappers een hot issue. Gek dat hulpverleners, voor wier succes empathie onontbeerlijk is, niet worden opgeleid om de vaardigheid te vergroten.


Inhoud


Voorwoord Jacobine Geel


DEEL I PRINCIPE

1      Uitgangspunten en aanpak      


DEEL II PRAKTIJK

2     We hadden toch gewaarschuwd?     

3     Meneer Bergstra en meneer Bergman          

4     Een eenzame beslissing     

5     Natuurlijk hadden we het anders moeten doen. Vooral achteraf gezien     

6     Het houdt een keer op, toch?     

7     Het laatste telefoontje     52

8     Een mislukte overplaatsing     

9     Het was zo’n rustige man …     

10     Niemand zag dat ik zelf hulp nodig had     

11     Een opname op sociale indicatie     

12     We dachten dat ze veilig was …     

13     We stonden erbij en keken ernaar     

14     Over impact gesproken …     


DEEL III SYNOPSIS

De lessen in onderlinge samenhang     


-Wij berekenen een bijdrage van €2,50 voor verzendkosten.

-U kunt Diagnosis-boeken ook bestellen bij de lokale boekhandel of bij bol.com.